Zodvihnutie prsníkov - modelácia alebo mastopexia:


V priebehu života každej ženy nastanú obdobia, kedy sú na tkanivo prsníka kladené zvýšené nároky (tehotenstvo a kojenie). Ak sa k týmto procesom pridá vplyv gravitácie, slnečného žiarenia a event. fajčenia výsledkom býva pokles a ochabnutie prsníkov. V takomto prípade je možné zrealizovať modeláciu a vypnutie prsníkov. Táto operácia sa vykonáva v celkovom znecitlivení pacientky. Jazvy najčastejšie prebiehajú okolo dvorca a smerom do podprsníkovej ryhy, niekedy je potrebné predĺžiť jazvy aj v podprsníkovom záhybe. Ak je to indikované, tak sa tento výkon kombinuje s vložením silikónových implantátov za účelom dosiahnutia krajšieho, čo najuspokojivejšieho výsledku. Do rán vkladáme drény, ktoré odstraňujeme na 1. pooperačný deň. Pacientke doporučujeme nosiť špeciálnu elastickú podprsenku cca 6 týždňov.